Våra tjänster

Vad kan vi göra för dig?

Att vara kreativa med fokus på kvalitet och ansvar är Avelines motto. Som vår kund kan du förlita dig på att ditt projekt utförs med yttersta kunskap och omsorg. Vi hjälper våra kunder från idé till färdig produkt genom totalentreprenad.
Aveline innehar våtrumsbehörighet och kollektivavtal för anställda. 

Nybyggnation & Tillbyggnation

Behöver du hjälp med en nybyggnad eller en tillbyggnad ? Vi har samtliga kompetenser och tar ansvaret från naturtomt till färdig produkt genom hela projektet.  Det är detta som är totalentreprenad. Vi har även bra kontakter med kontrollansvariga och konstruktörer och kan ta hand om ansökan för bygglov fram till startbesked. 

Renovering 

Vi kan erbjuda all kompetens för ditt renoveringsprojekt som matchar ditt behov och budget och tar ansvar för allt genom totalentreprenad. Vi har lång erfarenhet och kan förslå lösningar och materialval hur projektet skall genomföras på bästa möjliga sätt. Vi använder endast professionell utrustning som underlättar för utförandet och tidplanen. 

Våtrumsarbeten

Sedan starten har vi renoverat och byggt nya våtrum och utfärdat över 50 våtrumsintyg. Vår behörighet är registrerad hos Byggkeramikrådet och våra plattsättare har erfarenhet av olika tätskikt och plattor.  Vill ni göra om, bygga ut eller bygga nytt våtrum tar vi ansvar för hela projektet och samordnar samtliga kompetenser så att resultatet blir så bra som möjligt genom totalentreprenad. Efter godkännande erhåller du ett kvalitetsdokument som bevis för utförandet. 

 

Poolbyggen

Det finns flera faktorer att tänka på när du står inför ett poolbygge. Det är bla viktigt att välja hög kvalitet på materialet. Vi har erfarenhet av flera poolbyggnationer och kan ta ansvar för hela projektet från naturtomt till färdig fungerande pool genom totalentreprenad. Tänk på att du skall njuta av din pool i många år.

Mark & grundläggning

Vi utför markanläggning och installation av rör i mark. Vi utför stenläggning och bygger murar. Du kan också anlita oss för spräckning av sten eller berg. Vi använder olika typer av metoder både med och utan explosiva ämne.  När det gäller grundläggning kan vi utföra olika typer av grunder för olika ändamål såsom hus, garage, attefall och pool.